Genel

Kapitalist İktidarın Yerine Geçecek Yaşam

Welat Talazok
Bir sistemi yaşamı ile eleştirmek önemlidir. Hata bir çok açıdan kolaydır da. Ancak eleştirilenin yerine ne koyacağımız en az eleştirisi kadar gerekli ve önemli bir konudur. Kuşkusuz söz konusu olan yaşam ise eleştiriden kastımız toplumsal mühendislik yapmak değildir. Yeni bir yaşam sunmak, hayatın tüm inceliklerinde sanatçı inceliği ile yaklaşmayı gerektirir ki bu çok zor bir iştir. Fakat bilinmelidir ki yaşamın kendini üretme diyalektiği ve üretirken akacağı bir mecrası vardır. İşte eleştiri ile o mecrayı bulmak hedeflenmektedir. Ahlak ve politika bu işte baş kılavuz rolü oynayacaktır. Ahlak toplumda turnusol kağıdıdır. Neyin yararlı ve zararlı neyin iyi ve kötü olduğunu görmek için ahlak baş vurulacak yegane terazidir.

Bildik gençlik algısından da kaynaklı gençlik hareketlerinin kendi içinde ahlaki olmaları kadar sömürgeciliğe, iktidar ve devlete darbe vuracak ve aşacak başka bir eylem türü daha yoktur. Bir sistemi her anlamdaki kültürü ile aşmak istiyoruz. Yaşamına alternatif bir yaşam sunarak ilerlemek istiyoruz. Kesin ve kalıcı bir başarı için toplumsal bir varlık olduğumuzu bilerek ilerleyeceğiz. Kapitalist modernite toplumu toplu olmaktan çıkardığı için bu ilke ile hareket ediyoruz. Toplum kurumları ve toplulukları ile vardır. Ana hatları ile toplumsal kurumların ve toplulukların işlevselliklerini bilince çıkaracağız. Egemen sistem toplum gibi kurumlarını ve bileşenlerini de paramparça etmiştir. Sistemin tahrip ettiği toplumsal alanlar doğru tespit edilmez ve buna karşı yapılması gerekenler yerine getirilmezse alternatif bir yaşam ve siyasal sistem yaratılmaz. Kürt Halk Önderliği, Demokratik Ekolojik Ve Kadın Özgürlükçü Toplum paradigması ile kapitalizmin temel argümanlarının neler olduğunu ve bunları topluma karşı nasıl kullandığını kapsamlıca belirtmiştir. Bu bağlamda özellikle devlet ve devletin yarattığı ulus kavramlarını en azından bunları aşacak şekilde ortaya koymuştur. Devlet sistemine alternatif olarak demokrasiyi, devletin ulusuna karşı ise demokratik ulusu tanımlamıştır.

Demokratik ulus bir anlamda yeni kurum ve kuruluşları ile şekil alacak toplumsal yaşam demektir. Yani demokratik ulusu inşa etmek yeni bir toplumsal yaşam ortaya çıkarmak manasına gelecektir. Bunun için tüm belirtiklerimiz, toplumsal yaşama dair vurguladıklarımız demokratik ulus içinde geçerli olmaktadır. Kürt hak önderliği, yeni yaşam paradigmasında inşa işinin öncülüğünü farklı nedenleri yanında yaşamın genç olma özelliğinden de kaynaklı gençliğe ve sürekli üreten anacıl karakterinden kaynaklı kadınlara vermiştir. Gençlik toplumsal bir kuşak olarak bu öncülük görevini yerine getirirken önemli avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Beş bin yıllık egemenlikli sistem toplumda gençlere dönük oldukça olumsuz bir algı oluşturmuştur. Bu konuda özellikle sistemin kendi yaşam tecrübesi ve toplumda yarattığı iktidar kültürüne dayalı parçalanma, gençlerin yaşam içinde dikkate alınmamasına yol açmıştır. Gençlerin yaşamda dikkate alınmaması hayatın özellikle dinamik, heyecanlı ve hızlı ritimli değişkenliğini baltalamaktadır. Bu da insanda yaşamın sürekli sabit, monoton olduğu duygu ve düşüncesine yol açmaktadır. Gençliksiz bir yaşam ihtiyarların yaşlı tecrübelerini topluma iktidar kültürüyle daha fazla dayatmalarına da yol açabilir. Yaşlı tecrübenin kendine duyduğu güvenden de kaynaklı kalıpçı, durağan olma yanı vardır. Çok defa farkında olmadan bu özellik toplumsal yaşamın demokratik özelliğinin gelişmesine ve üretkenliğine engel olmaktadır. Kapitalist devlet ulusuna alternatif demokratik ulusu inşa ederken gençliğin yaşamın genç olma özelliği ile hızla birleşmesi imkanı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygarlık gençliği her zaman yaşam amatörü olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamasını haklı ve doğru göstermek için gerekli bilgi ve olanakları gençlerden sakınmış yaşam içinde gençleri kılavuzsuz bırakmıştır. Kılavuz gösterdikleri de her zaman kendi sistem adamları ve aygıtları olmuştur. yeni bir toplumsal formun inşası için gençlerin bu eksende yaratılan dogmaları parçalaması denebilir ki özgür yaşamın gelişip kökleşmesinde en önemli katkıyı yapacaktır. Gençliğin bilinçle ve olgunlukla yaşama yaklaşması ve bu temelde yaşama katılırken kendi özü olan arayışçılığını yaşamla birleştirmesi kadar özgür ve demokratik yaşamı topluma kabullendirecek başka bir yol daha yoktur. Demokratik ulus inşasında bundan daha etkili bir silahta az bulunur. Çünkü her egemenlikli sistem modernitesinin basite aldığı, küçümsediği ve sadece fiziki gücünü kullanma ihtiyacı duyduğunda hatırladığı gençliğin aklı ve hayalleri ile hem de kurumsal örgütlülüklerini geliştirerek toplumsal yaşama katılması yeni yaşamın etkisini ispatlamada altın değerinde olacaktır. Bu konuda tarihten bolca örnekler vermek mümkündür. En yakın dönem örneğimiz PKK’nin ilk dönem kadrolarının toplumda yaratığı etkinin toplumda yol atığı köklü inançtır. Bu inancın Kürt toplumunda çeyrek asır gibi bir zamanda ortaya çıkardığı değişimdir. Yeri gelmişken PKKnin bir gençlik hareketi olarak doğduğunu ve belirttiğimiz sebeplerden kaynaklı hep genç kaldığını vurgulamak gerekir.

Demokratik Ulusa Doğru Genç Yaşam
Demokratik ulusa doğru yol alırken gençliğin yeni yaşam arayışında en büyük avantajlarından biride toplumun gençliği yarınımız olarak tanımlaması ve eksikte olsa geleceğe yönelik gençlikten beklentilerinin olmasıdır. Demokratik ulus toplum paradigmasında gençlik yarın değil bizzat yaşanılan zamanın kendisidir. Bu felsefik ve ideolojik nedenlerden kaynaklı gençlik demokratik ulus toplumu içinde yarını bugünden kurma ve özgürleştirme rolü oynayacaktır. İktidar kültürünün kirlettiği devlet hakimiyetindeki toplum, gençliği yarına hazırlarken kuşaktan kuşağa o kirli kültürü empoze etmektedir. Bundan kaynaklı gençlik günlük yaşamda çok bilinçli ve planlı terbiye edilme yöntemlerine tabi tutulmaktadır. Demokratik toplumda gençliğin kendi işlerinin hemen hepsi kendisince yürütülecektir. Bu direkt sorumluluk almak anlamına gelmektedir. O zaman hızla politikleşmek ve politik kurumlarını kurmak ile yükümlü olacak bir gençlikten bahsetmekte olduğumuz anlaşılmaktadır. Demokratik ulus toplumu içindeki gençler ahlaki politik toplumun en yaratıcı bileşeni oldukları için daha başından itibaren sağlam örgütlemelere sahip bir konumda olmak durumundadırlar.

Gençlik örgütlerinin demokratik ulus inşasında en temel bileşen oldukları gerçeği bir an bile olsun unutulmamalıdır. Kurumsallaşıp örgütlendikçe gençlik, biyolojik bir olgu olmaktan çıkıp toplumsal bir bileşen olup kalıcılaşarak yaşamı her zaman genç tutacaktır. Toplumsal mücadelelerde gençliğin rolü konusu eski bir tartışmadır. Genel hatları ile bilinmektedir. Günümüzde gençliğin toplumsal mücadelelere katılırken aşılması gereken toplumsal geleneklere takılmaması kendisiyle toplumu değiştirip dönüştürmesi konusu daha yararlı bir tartışma olacaktır. Yani neyi nasıl değiştireceği, yeni olarak neyi getireceği konusu olması gereken tartışma ve pratiktir. Özellikle Ortadoğu gibi toplumculuğun, toplumsal algının, iktidarcı toplum geleneklerinin içine sızdığı yanları çokta olsa sahip olduğu ahlaki değerleri güçlü olan bir coğrafyada, asıl önemli olanın ne dediğin ve ne yaptığındır ilkesi her zaman hatırda olmalıdır. Bunun için Ortadoğu’daki toplumsal mücadeleler tarihi iyi okunmalıdır. Sol ve sosyalist düşüncelerin ve hareketlerin neden etkili olamadıkları üzerinde çok düşünülmelidir. Bu konularda 68 kuşağından sonraki Türkiye solu iyi bir inceleme konusudur.

Kürdistan ve kısmen de Filistin gibi ülkeler istisnası dışında neden Ortadoğu’da hemen her zaman dinci ve sağcı fikirler-örgütler toplumda daha baskın olmuştur konusunu iyi tartışmak ve sonuç çıkarmak gerekmektedir. Bu konuda da Kürdistan özgürlük mücadelesi anlaşılması ve öğrenilmesi gereken en somut ve çarpıcı olgudur. Demokratik toplum mücadelesi verilirken gençlik hareketinin kendi coğrafyasını iyi tanıması ve geleneklerini iyi bilmesi başarısı için şarttır. Çünkü söz konusu olan bir toplumsal formdan başka bir toplumsal forma geçmektir. Bu çerçevedeki tartışma ve akabinde atılacak pratik adımlar toplumsal dogmaları parçalayarak yol almayı sağlayacaktır. Zaten gençliğin yeni bir toplum inşa mücadelesindeki bir diğer görevi de iktidar kültürünü ihtiva ve ifade eden dogmaları her kesimden daha cesaretli adımlarla parçalama pratiğini yerine getirme gücünü göstermesidir. Gençlikte kadına benzer biçimde yaşamın her alanında mevcut olan sosyolojik bir toplum bileşendir. Bu gerçeklik gençliğin doğru ve yeterince bilinçlenmesi ve örgütlenmesi hallinde toplumsal yaşamı direkt etkileyecek bir güç olduğunu göstermektedir. Gençliğin toplum içindeki bu konumundan ötürü Kürdistan özgürlük mücadelesinde gençlik bir kongre şeklinde ele alınmıştır. Ayrı bileşenleri olan bir toplum gibi örgütlenmiştir. Yine genç kadın benzer biçimde kendi alt bileşenlerini örgütleyerek özgün kimliğini oluşturmaktadır. Özcesi yeni yaşamın yaratılıp kurumsallaştırması işinin siyasal boyutunda da gençlik öncü bir konumdadır. Demokratik ulus inşasında gençlik ne feodal kültürün beğendiği sesiz, onaylayan, utangaç, her emre amede ne de kapitalist kültürün yaratığı sorumsuz düşüncesiz ve anti toplumcu kişisidir. Demokratik ulus inşasında gençlik, alim, siyasetçi, savaşçı, sanatçı, sporcu, üreten kısacası hayatın her alanı genç ruhu ile katılarak hem mücadelesini hem de yaşamını gençleştirip genç tutacaktır.

Related Articles

Check Also

Close
Close