Şehit Berçem Herekol Şîrvan

Berçem Herekol Şîrvan

Kod Adı: Berçem Herekol Şîrvan
Adi Soyadi: Nefîse Ongulu
Doğum Tarihi ve Yeri: Şêrt
Şahadet Tarihi ve Yeri: 25.07.2022 Serhed

 

Close