Şehit Êrîş Mordem

Eriş Mordem

Kod Adı: Êrîş Mordem
Adi Soyadi: İsa Oran
Doğum Tarihi ve Yeri: 1991 Elazığ
Şahadet Tarihi ve Yeri: Sur

 

 

PKK’nin öncü gücü olan gençlik hareketi; mücadelenin yakıcılığı ve gerekleri karşısında kendi kahramanlarını yaratmasını bilmiştir. Ali Çiçeklerden Axinlere, Andoklara, Faraşinlere, Baran Mawalardan Bawerlere, Sidarlara, Harunlara ve Erişlere kadar böyle kahramanlıklar ve şehitler gerçeği olarak gençlik hareketi kendini sürdüre gelmiştir. Yaşanan her şahadet o dönemin mücadele kararlılığı, özgürlük bilinci ve zafere olan inancını da ifade etmektedir. Yine her şahadet güne ve geleceğe dair görkemli ve derslerle dolu bir mücadele mirası ve geleneği bırakmıştır. Her şahadet gerçeği, eylem tarzı kadar kişilik özellikleri ve mücadele tarzı ile ardıllarına örnek olurken, tarihe altın harflerle yazılacak birer direniş abidesi olarak Kürt halkının belleğinde yer edinmiştir.
Şehitler Partisi olan PKK’nin fedai şehitlerinden olan Eriş arkadaş da kişiliği, mücadele tarzı ve eylem biçimiyle adını kahramanlık tarihine altın harflerle yazdıran örnek bir militan kişiliğe sahiptir. Kürdistan özgürlük saflarına katılımında sergilediği kararlılık ve özgürlük arayışındaki büyüklük, mücadele içerisindeki yürüyüşüne ve şahadet biçimine de damgasını vurmuştur. Eriş arkadaş katılımından şahadetine kadar özgürlük bilinci ve iddiasını her gün daha da güçlendiren, kaygısız katılımıyla ve derin sorgulayıcılığıyla hep yeniye ulaşmayı bilen ve Önderliği anlamanın büyük çabasını sergileyen bir duruşun sahibi olmuştur. Militanlaşmadaki iddiası, çabası ve emeği ile özgür yaşam tutkusunu hep zirvede yaşayarak Parti içinde geçirdiği yıllarını dopdolu yaşamasını bilmiştir. Eriş arkadaş, Parti içerisindeki gelişimi ve yürüyüşü istikrarlı olan, farkını her ortamda gösteren, zorluklar karşısında geri çekilmeyen, aldığı her görevin hakkını emeğiyle vermesini bilen, her zaman kendini görevlere hazır tutan, değerleri korumada her zaman olabildiğince duyarlı yaklaşan ve bu duruşuyla herkes tarafından güven duyulan ve tutarlılığıyla örnek alınan bir arkadaş olmuştur. Katıksız bir özgürlük militanı olmanın çabası, iddiası ve sorumluluğuyla hareket eden, ideolojik kimliğinin bilinciyle hem kendini geliştirmiş ve anın militanlığının bilinç ve örgütlülüğünü kendi şahsında yaratmıştır.
Eriş arkadaşın, kendine olan güveni ve yaşam karşısındaki ciddiyeti, amacındaki netliği de ortaya koymuştur. Kendine amaç olarak belirlediği Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin zaferle sonuçlanması için sürekli bir arayış, yaşama dair her şeyden bir sonuç çıkartma, öğrenme ve bunu etrafında bulunan yoldaşlarıyla paylaşma yaklaşımını esas almıştır. Yaşama hep umutla bakmasını bilmiştir. Her an ve her saniye yanıp tutuştuğu Kürdistan Dağlarının güzellikleriyle buluşmayı bilmiştir. Oldukça sempatik, sevecen, coşkulu, yaşamı güzellikleriyle seven, her anda bir güzellik bulabilen ve hayatı dopdolu ama bir o kadar da anlam yükleyerek yaşamak isteyen bir kişiliğe ve yaşam anlayışına sahip olmuştur. Eriş arkadaş, her zaman ve her yerde örgütsel kaygıları önde tutan ve kişisel kaygılarını hem yaşadığı sorunlar hem de genel ortamda açığa çıkan yetersiz yaklaşımlar karşısında aşmasını bilmiştir.
Eriş arkadaş; yurtsever bir ailenin çocuğu olarak 1991 yılında Elâzığ’ da dünyaya gelir. Düşman baskılarından kaynaklı ailesi ile beraber yönünü Türkiye metropollerine verir. Ailesinin yurtsever olmasından kaynaklı erken yaşlarda Kürdistan Özgürlük Mücadelesini tanır ve aktif olarak gençlik hareketinin içerisinde çalışmalara dahil olur. Ruhu ve yüreği özgürlük mücadelesiyle yanıp, tutuşan ve her zaman vatan hasreti ile büyüyen Eriş arkadaş 2013 yılında Ege üniversitesinden Parti saflarına katılır. Dağda bir eğitim devresini gördükten sonra, Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin öncü gücü olan gençlik hareketinde görev üstlenerek Kuzey Kürdistan sahasına geçer. Kuzey Kürdistan sahasında ve Türkiye metropollerinde birçok alanda çalışma yürütür. Her ne kadar düşman, baskı ve saldırılarıyla çalışmasını engellemeye çalışmışsa da, Eriş arkadaş hiçbir zaman pes etmemiş ve devrimci mücadelesini yürütmüştür. İşgal edilmiş vatanını özgürleştirmek için devrimci mücadeleyi esas alan kişi, her türlü zorluklara karşı durabilir. Eriş arkadaşta bu temelde APOCU devrimci duruşla her türlü düşman yönelimlerine karşı mücadele edebilmiştir. Çünkü devrimcilik; bir kararlaşma ve kendini özgürlük ölçülerinde yapılandırma düzeyiyle bağlantılıdır. Yani devrimci, özgürlüğe olan inancıyla kendini yapılandırılır, geliştirilir. Eriş arkadaş devrimci kişiliğe ulaşmayı uzun yıllara yaymadan ve kimseden beklemeden Önderliği anlayarak, Partinin mücadele geleneğini kişiliğine yedirerek devrimci kişilik özelliklerini kendinde yaratmayı başarmıştır. Kendinde yaratmış olduğu APOCU devrimci özellikleriyle çalışma yürüttüğü tüm alanlarda sonuç almasını bilmiştir. Bu temelde düşmanın saldırılarını kırabilmek ve düşmanla çetin bir savaşın içine girildiği döneme cevap olabilmek için, Eriş arkadaş yönünü Sur alanına verir. Gençlik hareketinden doğru alanın komutanlığında yer alır. Sur direnişinin eşsiz komutanı olan Çiyager yoldaşla beraber, düşmana karşı savaşta omuz omuza savaşır. Eğer düşman burada sonuç alamamışsa, ciddi anlamda kayıplar vermişse ve 105 gün alana girememişse o da, Sur alanında bulunan arkadaşların APOCU fedai çizgisinde savaş yürütmelerinden kaynaklıdır. Bu eşsiz direnişte Eriş arkadaşın rolü belirgindir. Uzun yıllar vatan hasretini çeken Eriş arkadaş, tüm zorlu savaş sürecine rağmen geri adım atmamış, son nefesine kadar savaşarak şehitler kervanına katılarak bize direnişçiliğin mirasını bırakmıştır.
Tarih, insan hayatında birer damla olarak, biriken anılarla yazılır. Tarihin doğruluğu yaşanılan anıları doğru anlatmak ve onları gelecek kuşaklara doğru aktarmaktan geçer. Eriş arkadaş parti safları içerisinde geçirdiği üç yıllık kısa zaman dilimine büyük anılar sığdırmayı bilmiştir. Yaşadığı her an, nefes aldığı her saniye Kürdistan Özgürlük tarihine damgasını vurmayı bilmiştir. Hem genç yaşına hem de Parti içerisindeki kısa pratiğine çok güzel bir yaşamı sığdırmayı bilmiştir. Ve denilebilir ki, bu kısa yaşam diliminde görkemli bir hayatı yaşamayı başarmıştır. Yaşanan an’ a çok şey sığdırmış, gençliğinin baharını Kürdistan Özgürlük Mücadelesinde yaşamış ve tarihe mal olan bir kişilik ve pratiğin sahibi olarak sonsuza kadar belleklerde yer edinerek ve bizlere de büyük sorumluluklar yükleyerek şehitler kervanına katılmıştır.

Kürdistan Özgürlük Mücadelesinde muazzam direnişlerin sahibi olan şehitlerimizin takipçisi olacağız. Ardılları olarak bizler açısından şehitler, kişilikleriyle örnek alacağımız militan kişilik, mücadele tarzlarıyla yürüyüşümüzde birer kılavuz ve yaşamda en etkili öğretmenimiz durumundalar. Şehitler, Önderlikle en güçlü ve katıksız yoldaşlığı yakalamanın örnekleri olarak, bizlerin öncüleri ve yol göstericileridirler. Şehitlerimiz hiçbir karşılık beklemeden amaçlarına ulaşmak ve halklara özgür bir geleceği bırakmak uğruna kendilerini feda etmişlerdir. Katıksız yoldaşlığın, özgürlüğe büyük tutkunun, onurlu bir yaşam arayışının ve hesapsız katılımının somutlaşmış ifadeleridirler. Bu gerçeklik karşısında bizlere düşen ise pratiğimizde ve kişiliğimizde onları yaşatmak, onlara layık olmak ve mücadelemizi başarıya ulaştırarak ve şehitlerimizin uğruna savaşıp canlarını feda ettikleri vatanımızı özgürleştirmektir.

Katıksız Bir Özgürlük Militanı Şehîd ÊRÎŞ Mordem

Close