Şehit Tavîn Têkoşîn

Tavîn Têkoşîn

Kod Adı: Tavîn Têkoşîn
Adi Soyadi: Sîbel Çelîk
Doğum Tarihi ve Yeri: Elmanya
Partiye Katıldığı Tarih ve Yeri: 2012
Şahadet Tarihi ve Yeri: 23.01.2023 Besta

 

Close