Şehit Zerdeşt Arî

Zerdeşt Arî

Kod Adı: Zerdeşt Arî
Adi Soyadi: Îdrîs Çelîk
Şahadet Tarihi ve Yeri: 10.02.-01.03.2017 Mardin, Çiya Bagokê

 

Close