Genel

DEVRİMCİ SANATIN KİMLİĞİ VE BİR ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

1989 yılında Mardin’de ilk kadın eyalet komutanı olarak görev alan Mizgîn arkadaş, sanatçı kimliğinde olduğu gibi komutanlığında da etkileyici ve mütevazı özelliklere sahiptir

 

 Hakikat arayışında bir mihenk taşı ve Önderlik çizgisinin amansız savaşçısı, Mizgîn arkadaşın ( Gurbet AYDIN ) şahadetinin 22’inci yılında anarken Kürdistan Kadın Tarihinin özgürlük savaşında biz kadın yoldaşları olarak kendisini anıyor, mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bilge insan Rêber APO kendi Hakikat arayışında Kürdistan’ın yiğit Kürt kızlarını da arkasına alarak Özgürlük özlemleriyle bu Hakikat yürüyüşüne çıkarmış ve Kadın, yitirilen benliğini, iradesini Önderlikte, onun yarattığı Özgürlük yürüyüşünde kazanmıştır. “PKK bir Kadın partisidir” sözünden yola çıkan Önderliğimiz, Özgürlük Mücadelemizin ilk aşamasında Kadına yer vermiş ve “ Toplumun Özgürlüğü Kadının Özgürlüğünden geçer” felsefesini esas alarak, PKK ideolojisinin temeline oturtmuştur. Bu felsefe Kadına kendisi olmasını, cesareti, fedakârlığı, azmi ve en önemlisi Kadın olma gururunu öğretti, öğretiyor. Bin yıllardır köhnemiş ve yitirilmiş kutsal mekânların gerçek yaratıcısı, yaşamın kurucusu Ana tanrıça Kadının diyarında filizlenen “Sevda Kadını”nın hikâyesi doğuyor bugün! Yalancı ve zalim erkekliğe inat, Kadın yeniden, kendi küllerinden kendisini yaratıyor özgürlüğe susamışçasına, bir türkü, bir destan, bir tarih yazıyor bugünün yarınlarına. Bu tarih Kürdistan Kadınının, yiğit Kürt Kızlarının tarihi!

Kürt Özgürlük Mücadelesinin her bir Şehidini anlatmak demek, bir tarih kitabı yazmak demektir. Özelde Mizgîn arkadaşı anlatmak ise, sadece tarihi değil, kadını, sanatı, kültürü, ahlakı, edebiyatı, gerillayı, komutanı, militanı ve daha sayamadığımız birçok özellikleriyle anlatmak demektir.

Önderliğin kadına anlamlı yaklaşımı Mizgîn arkadaşı derinden etkilemiş ve hakikat arayışında özgürlük mücadelesine çekerek, dağların asi ve sarp kayalıklarında kök salan çiçekler gibi önünde hiçbir engel tanımadan her türlü zorlukları aşarak yürümüştür. Bu hakikat yürüyüşünde Kadın kendi gücü, iradesi, cesareti ve fedakârlığı ile kendi ayaklarının üzerinde durmasını öğrenmiş, geleneksel toplum ölçülerinin zincirlerini kırarak geri, feodal, köhnemiş zihinlere karşı büyük bir darbe vurmuştur.

Mizgîn arkadaş 1982 yılında özgürlük mücadelesiyle tanışır. Ülke sevgisi, aşkı onda derin bir yurtseverlik duygusunu geliştirerek mücadeleye aktif olarak katılmasını sağlar. Önderlik sahasına (Lübnan) giderek Mahsum Korkmaz Akademisinde Önderlik eğitimini alır. Sesi güzel ve etkileyici olduğundan Önderlik onu ilk etapta kültür ve sanat çalışmalarında yer alması için düzenler. Ayrıca Avrupa’daki YJWK’nin örgütlemesinde de yer alır ve cephe faaliyetlerini yürütürken, Koma Berxwedan’ın kurulmasında önemli rol oynar. Aynı zamanda bu müzik gurubunun temel bir kadrosu olarak içinde yer alır. Mizgîn arkadaş hem sesi hem eylemi ve hem de örgütleme yeteneği ile devrimci, militan bir duruşa sahiptir. Bu duruşu ile birçok Kürt kadınını ve gencini etkileyerek mücadeleye çeker.

Ülkemin güzel coğrafyası, yiğit insanları, kartal yuvası dağların asiliği, Dicle ve Fıratın hırçın akışı, deli tayların hoyratlığı, halkımın isyanları, acıları, sevinci, umutları, özlemleri ve özgürlüğe olan tutkularını en iyi anlatan Kürt edebiyatı ve sanatıdır. Tarihteki destanlar, aşklar ve kahramanlıklar, acılar, kin ve öfkeler, direnişler, kültürler ve ozanlar, daha sayamadıklarımız kadar yüce değerler unutulmadan, yitirilmeden yaşanır, yaşatılır söylenen dengbêj türkülerinde. Kürt müziğinin unutulmaz sesleri olan Şakiro, Ayşe Şan ve Aram Tigran gibi büyük sanatçılar toplumsal ve evrensel kültürü, manevi değerleri söyledikleri şarkılarda hissederek, yaşayarak dillendirirler. Bir de bunu en iyi Mizgîn arkadaş anlatır, dile getirir o yanık sesiyle.

Kişiliği bakımından karizmatik özellikler taşıyan; devrimci sanatın kimliğini,  gerilla komutanlığını ve özgür kadın militanlığını kişiliğinde somutlaştıran ve en iyi temsil eden Mizgîn arkadaştır. Çok yönlü yeteneğe sahip, mütevazı, örgütlü, kadının her konuda öncülük potansiyeline sahip olduğuna inanan ve bunu her koşul altında keskin mücadele vererek ve direnerek açığa çıkartan, kendine güvenen duruşu ve üslubu etkileyici bir komutandır aynı zamanda.    

Tüm toplumlarda, özelde Kürt toplumunda Kadına verilen rol ve misyon bellidir. Bir kadının savaşa, devrimciliğe, gerilla mücadelesine katılımını henüz kabul gören bir yaklaşım söz konusu değildi. Kadına güvensiz, zayıf, askeri mantıktan ve savaş taktiklerinden anlamaz, güç getiremez, kendi ayakları üzerinde duramaz, hatta sorunludur gibi basit, sıradan ve cinsiyetçi yaklaşım hep dile gelen bir husustur. Fakat kadına karşı bu bakış açısını Önderlik başta kadınları devrime alarak hem kadında kendi iradesini, potansiyelini açığa çıkartmış ve hem de toplumdaki feodal kalıpları kadını savaştırarak yıkmıştır. Mizgîn arkadaşın savaştaki cesareti, fedakârlığı, komutanlıkta askeri mantığı ve taktiği, yaşamdaki moral, coşku ve öncü duruşu bu geri-geleneksel zihinlere karşı kadının yapabilirliğini ispatlamış ve kadın ordulaşmasının temellerini atmıştır.

1989 yılında Mardin’de ilk kadın eyalet komutanı olarak görev alan Mizgîn arkadaş, sanatçı kimliğinde olduğu gibi komutanlığında da etkileyici ve mütevazı özelliklere sahiptir. PKK’de militanlığın bir ilkesi de “bir lokma, bir hırka” felsefesini esas almaktır. Komutan Agît (Mahsum Korkmaz)yoldaştan gelen komutanlık geleneği de işte bu felsefe ile kendisini örgütler, özümser ve yaşama geçirir. Mizgîn arkadaş komutanlık özelliğinde öncelikle bu felsefeyi yaşamının bir ilkesi haline getirerek,  hem ideolojik, hem örgütsel ve hem de askeri alanda mücadele etmenin öncülük rolünü oynar. En temel özelliklerinden bir diğeri ise, örgütün ilke ve ölçülerini, değer yargılarını korumaktır. Mizgîn arkadaşın bulunduğu ortamda Önderlik çizgisine ve ideolojisine ters düşen anlayış ve eğilimlere yer yoktur. Tasfiyeciliğe karşı radikal mücadele verir, PKK çizgisini ve Önderlik felsefesini örgüt yaşamında kendi kişiliğinde pratikleştirdiği kadar bulunduğu ortama da bunu dayatır ve uygulatır. Bu konuda Kürt kadınının öncülük rolü oynayabileceğinin bilincinde olan bir arkadaştır. Mizgîn arkadaş bu özellikleriyle örgütün birçok çalışma sahalarında ve eyaletlerinde kalarak birçok tecrübe ve birikim sahibi olur. Bu birikim ve tecrübe onda, iddia düzeyini, kararlılığını ve mücadeleye bağlılığını daha da bir güçlendirir. Pratik zekâsı, etkileyici üslubu ve yaşamdaki çekici duruşuyla o hem bir sanatçı hem de bir komutandır.

1991 yılında Garzan eyaletinin sorumlusudur. “Militan yaşamı ve eylemiyle militandır” sözü Mizgîn arkadaşta somutlaşmış, Apocu Ruhu, fedai tarzı açığa çıkarmış bir Hakikattir. 1992 yılının 11 Mayısın’da Tatvan’da yürütülen cephe faaliyetlerini denetleme amaçlı gittiği bir evdeyken, ihbar sonucu ev düşman tarafından kuşatmaya alınır ve Mizgîn arkadaş düşmanla son mermisine kadar çatışır, tarihten bu güne gelen Kürt kadınının teslimiyete karşı direnişçi ruhunu kendisinde yaşatarak son mermisini kendine vurarak kahramanca şehit düşer.  

Mizgîn arkadaş, Kürt Özgürlük Mücadelesinde onurlu yerini almış ve Kadın özgürlük mücadelesinin sembolü, kahraman komutanlarından seçkin bir örnek olmuştur. Kadın özgürlük mücadelemizde Hakikat arayışımızın bizleri bugüne getirdiği aşama şehit yoldaşlarımızın yarattığı değerler sayesindedir. Eğer bugün Kürt kadının sesi evrensel bir çığlığa dönüşmüşse, bu, Mizgîn arkadaşın yanık sesiyle insanlığa duyurduğu özgürlük türkülerinin eseridir. Bugün barıştan ve özgür yaşamdan söz ediyorsak, şehit Mizgîn yoldaşın yüce kişiliğiyle yarattığı mirasın ifadesidir. Bizler şehit Mizgîn yoldaşın ardılları olarak onun hayallerini gerçeğe taşırmakla yükümlüyüz. Bu tarihi bir görevdir, anısına saygının da gereğidir. Bu anlamda şahadetinin yıl dönümü vesilesiyle özgürlük mücadelesinin büyük sanatçısı ve büyük komutanı, devrimin unutulmaz sesi Mizgîn yoldaşı tekrar anıyor, anısına bağlı kalacağımızın sözünü veriyoruz.

Related Articles

Bir yanıt yazın

Close