Yurtsever Gençlik – Hejmara Adar Nîsanê 2024
Hejmara Îlon-Cotmehê ya Kovara Yurtsever Gençlik 2023
Kovara Yurtsever Gençlik Tirmeh/Tebax 2023
Kovara Yurtsever Gençlik Gulan/Haziran 2023
Kovara Yurtsever Gençlik Hejmara 23. Adare/Nisan 2023
Kovara Yurtsever Gençlik Çile/Sibat 2023
Yurtsever Gençlik Kanun 2022
Kovara Yurtsever Gençlik Mijdar 2022
Kovara Yurtsever Gençlik Cotmeh 2022
(Turkish) Kovara Yurtsever Gençlik Ilon 2022
(Turkish) Kovara YURTSEVER GENÇLİK Tebax 2022
(Turkish) Yurtsever Gençlik Kovar Tirmeh 2022 Hejmar 15
Kovara Yurtsever Gençlik – Hejmara 14/ Haziran 2022
Yurtsever Gençlik – Gulan 2022 – Hejmar: 13
Yurtsever Gençlik – Nîsan 2022 – Hejmar: 12
Yurtsever Gençlik – Adar 2022 – Hejmar: 11
Yurtsever Gençlik – Sibat 2022 – Hejmar: 10
Yurtsever Gençlik – Çile 2022 – Hejmar: 9
Yurtsever Gençlik – Kanûn 2021 – Hejmar: 8
Yurtsever Gençlik – Mijdar 2021 – Hejmar: 7
Yurtsever Gençlik – Cotmeh 2021 – Hejmar: 6
Yurtsever Gençlik – Îlon 2021 – Hejmar: 5
Yurtsever Gençlik – Tebax 2021 – Hejmar: 4
Yurtsever Gençlik – Tîrmeh 2021 – Hejmar: 3
Close