AçıklamalarGenel

Yürütme Toplantımızı başarıyla gerçekleştirdik

Komalên Ciwan yürütme toplantımızı 6-9 Mayıs tarihleri arasında “başarıyla” gerçekleştirdik.

Toplantının sonuç bildirgesinde, “Şehitler ayı olan Mayıs ayında gerçekleşen toplantımız Apocu gençlik hareketinin öncülük sorunları ve görevlerini tartışmış ve yeni mücadele sürecine öncülük yapma temelinde tarihi önemde kararlaşmalara ve planlamalara gitmiştir” denildi.

“ÇAĞIN DİRENİŞİ ŞEHİTLERİNE” ATFEDİLDİ

Bildirgede şu ifadeler yer aldı: “Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz toplantımızda partimiz PKK öncülerinden Haki Karer ve tüm mayıs şehitleri minnetle anılmış; duruşları ve katılımları gençlik hareketinin devrimci direniş çizgisi olarak belirlenmiştir. Yine tüm dünyayı kasıp kavuran ve gençlik hareketinin devrimci kimliğiyle politik sahneye atılışının ifadesi olan 68 Gençlik Kültür Devrimi ve bu devrimin Türkiye’ye yansıması olan gençlik hareketlenmelerinin önemi değerlendirilmiştir. 6 Mayıs’ta idam edilen devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının direnişinin tüm Türkiye’de faşist diktatörlüğü parçalayacak; sol, sosyalist, devrimci ve demokratik tüm gençlik örgütleriyle ortak bir mücadeleyi örgütleyecek zemini oluşturması netleştirilmiştir. Tarihi Afrin direnişi ve sömürgeci Türk devletinin işgal saldırılarının yoğunlaştığı böylesi bir süreçte Kürdistan gençlik hareketi olarak imha ve inkar politikalarını boşa çıkarma temelli gerçekleştirdiğimiz toplantımız önemli kararlaşmalara varmış, dönem görev ve sorumluluklarına denk bir pratiğin sahibi olma sözünü yinelemiştir. Şehitlerimizin intikam sözünü güçlü bir şekilde verme ve Afrin’i özgürleştirme kararlığına vardığımız toplantımız, Şoreş Gabar ve Navdar Serhad yoldaşlar şahsında Afrin çağın direnişi şehitlerine atfen yapılmıştır.”

ERDOĞAN VE ÇETELERİNE KARŞI DİRENİŞ

Faşist saldırılara dikkat çekilen bildirgede, Türk devletinin işgal saldırılarına karşı gösterilen tarihi direnişe vurgu yapıldı: “Kürdistan’da faşizm halkların kırımı temelinde saldırılarını derinleştirerek devam ettirmektedir. Türk devletinin başını çektiği bu saldırılar Afrin’den başlamış, Irak’ta da tamamlanmak istenmiştir. Kürdistan’ın her karış toprağı faşizm tehdidiyle yüz yüze kalmıştır. AKP-MHP faşist diktatörlüğü varlığını Kürt halkının imhasında gördükleri için saldırılarını barbarlık düzeyinde yoğunlaştırmaktadır. Tüm saldırı politikalarına karşı gençler ve kadınlar öncülüğünde faşizmi yıkma, halkları özgürleştirme temelinde büyük direnişler örgütlendirilmiştir. Özelde Xakurke’de gerilla güçleri öncülüğünde Türk devletine büyük darbeler vurulmuştur. Afrin’de de yaşanan direniş karşısında büyük darbeler yiyerek çöküşü hızlanan sömürgeci güçler, halkımıza karşı her türlü imha politikasını devreye koymuştur. Afrin’le beraber Kürdistan demografyasını değiştirmeye çalışan, halklarımızı göçe zorlayan, kadınlara ve gençlere dönük her türlü yönelimleriyle göz korkutmaya çalışan faşizme karşı tek yol DİRENİŞ’ tir. Bu direniş her geçen gün daha büyük hamlelerle örülmektedir. Toplantımız faşizmi yıkacak kapsamlı hedefleri önüne koymuş ve bu konuda güçlü kararlaşmalara varmıştır. Seçimle beraber faşizmi kurumsallaştırıp saltanatını korumak isteyen Erdoğan diktatörlüğüne karşı tüm Türkiye ve Kürdistan gençlerinin ayaklanma ruhuyla “TAMAM” dediğini, önümüzdeki büyük direniş hamlesiyle beraber Erdoğan ve çetelerinin tarihin çöp sepetine gömüleceğini toplantımız özellikle vurgulamıştır.”

BİLİNÇLENME, ÖRGÜTLENME VE TOPYEKUN DİRENİŞ

“Faşizan politikalar somutunda kendisini Ortadoğu ve Kürdistan’da yaygınlaştırmak isteyen kapitalist moderniteye karşı mücadele de toplantımızda değerlendirilmiştir” denilen bildirgede devamla şunlar ifade edildi: “Kapitalist modernitenin gençliği; kendi olmaktan çıkarma, teslim alma, ajanlaştırma ve yozlaştırma politikalarına karşı sosyalist bilinç ve mücadele olmazsa olmazdır. Gençliğe dönük en başta sanal medya olmak üzere her türlü özel savaş politikası en çirkefçe yönlendirmelerle devreye konulmuş ve gençlik hastalık yayan virüsler gibi kapitalizmin öncülüğünü yapmaya zorlanmakta ve teşvik edilmektedir. Gençlik kimliğinden uzaklaştırılarak ihtiyarlaşmış, toplumsal sorunlara sırtını dönen, hastalık düzeyinde bireyci, sanal bir gençlik kuşağı yaratılmak istenmektedir. Kapitalizmin tüm kurum ve kuruluşları bu dehşet politikaları çerçevesinde kendisini yaşamsal kılmaya çalışmaktadır. Tüm bu gençliği ve geleceği yok etme saldırılarına karşı bilinçlenme, örgütlenme ve topyekun direniş Apocu Gençlik Hareketi’nin temel görevi olarak toplantımızda belirtilmiştir.

KARARLAR

“Kürdistan gençliğinin devrimci görev ve sorumluluklarını belirleyen” toplantıda şu kararlara varıldı:

“Tüm çalışmaların merkezine Önderliğin sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanmasının alınması; İmralı işkence sistemi parçalanıncaya dek Önderliğin direnişine denk bir direnişin sergilenmesi,

Afrin’i özgürleştirme hedefiyle tüm Kürdistan gençliğinin mücadeleye sevk edilmesi ve görevlerine sahip çıkması,

SERI HILDE hamlesinin ikinci aşamasının başlatılması, faşizmi yıkma hedefiyle hamlenin ele alınması, “faşizmi yıkacağız, mutlaka kazanacağız” şiarıyla halkların eyleme seferber edilmesi, gençliğin kapitalist sistemden kurtarılarak sosyalist bilinç kazanması ve bu sistemde yaşadıkları sorunları içerisine alacak şekilde yürütülmesi

AKP-MHP faşist diktatörlüğünün yıkılması için daha etkin mücadele yürütülmesi, faşist özel savaş politikalarının boşa çıkarılması için direnişin örgütlendirilmesi, bir anti-faşist bloğunun oluşturulmasına öncülük yapılması,

Türkiye ve Bakure Kürdistan da gerçekleşecek seçimlerde demokratik siyaset alanının güç kazanması temelinde gençliğin seçimlerde rol oynaması ve siyasetin gençleştirilmesi ekseninde gerekli çalışmaların yürütülmesi,

Kapitalist modernitenin gençliği köksüzleştirme politikalarına karşı, gençlerde yurtseverlik bilincinin oluşturulması ve derinleştirilmesi

T.C faşist rejiminin mallarının mücadelemizin yürütüldüğü her alanda boykot edilmesi, savaş ekonomisine destek verilmemesinin sağlanması,

Ulusal birliği geliştirecek her çalışmaya gençlik hareketinin öncülük yapması, sömürgeciliğin parçalanması için ulusal birlikte ısrar edilmesi ve Ulusal Kürt kongresinin gerçekleştirilmesine öncülük yapılması,

Kadın özgürlük mücadelesinin yükseltilmesi ve büyütülmesi için gençlik hareketinin ve genç kadın örgütünün SERİ HILDE hamlesi çerçevesinde erkek egemen zihniyete karşı radikal bir mücadele yürütmesi kararlaştırılmıştır.”

Bildirgede son olarak şu vurgular yapıldı: “Devrimci iddia ve kararlılıkla tamamlanan toplantımız tüm Kürdistan gençliğine önemli perspektif oluşturmuştur. Dönem faşizmi yıkma, gençlik öncülüğünde geleceği kazanma dönemidir. Önderliğimizle beraber özgür ülkeyi ve toplumu yaratmaya yaklaştığımız bu süreçte tek yol mücadeledir, tek yol direniştir. Gençliğin yürüteceği devrimci mücadele faşizmi parçalayacak, kahraman şehitlerimizin intikamı alınacaktır. Bu vesileyle toplantımız tüm Kürdistan gençliğini mücadele saflarına çağırmış, direnişi büyütme kararlılığını ortaya koymuştur.”

Related Articles

Bir yanıt yazın

Close