Genel

“Her canlı kendini savunma hakkına sahiptir”

Fırat Ali: Her canlı kendini savunma hakkına sahiptir

“Meşru savunma baskı, şiddet ve işgal durumlarında ortaya çıkarken, öz savunma her zaman için geçerlidir. Bu varlıksal ve özgürlüksel bir sorundur ve öz savunma bu sebeple hayatidir.

Öz savunma kendisi olma ve kendini savunma bilincidir. Öz savunma halkın iradesini temsil etmeyen rantçılara, halkın ahlakına ve değer yargılarına ters yaklaşımlara, fuhuşa karşı mücadeleyi hukuksal alandan kültürel alana kadar tüm toplumsal alanları kapsar. Öz Savunma kişilerin, halkların savunmalarını kendilerinin yapmayı bu işi başkalarına devretmememesidir. Öz Savunma kendini kamu ahlakı ve vicdanına dayandırır. Devletin güvenlik güçleri mafyalaşır, çeteleşir, halkın üzerinde terör estirir. Bu da suç patlamasıdır ve hukuki yollarda tıkanınca Öz Savunma gerekli hale gelir. Gerillanın yanında Öz Savunma güçleri geliştirilmelidir. Her alanda toplum örgütlenerek kendi savunmasını yapmalı. Filistin halk mücadelesi bir Öz Savunma direnişidir. Öz Savunma böylece mücadelenin bizzat yürütücüsü haline gelir. Sadece mücadeleyi gerillaya bırakmak doğru değildir. Şehir ve metropollerde de halk Öz Savunmasını geliştirebilir. Öz Savunma.bir milis kuvveti ya da cephe çalışması değildir. Meşru savunmanın temel ayağı ve halkın öz gücünün eylemselliğidir. Sivil itaatsizlikten serhıldanlara kadar da kundaklama, molotoflama, sabotaj, silahlı eylemlere kadar Öz Savunma yerel ve sivil güce dayanır. Bir kadro çalışması değildir. Çok esnek, çok renkli, her kesimi taşıyabilir. Çünkü kendini savunma hakkı herkesindir. Birilerinin değildir. Toplumsal kesimlerin sorumlu olduğu bir alandır Öz Savunma.

Öz Savunma’nın amacı sadece yıkmak, vurmak değil toplumsal yozlaşmanın araç ve kurumlarını hedeflemektir. Çetecilik, ajanlaştırma, fuhuş, uyuşturucu, insan ticareti gibi… Ortadoğu gibi despotik, zorba rejimlere karşı Öz Savunma temel bir ihtiyaç haline gelerek Meşru Savunmanın temeline oturmuştur. Öz Savunma’nın özü halkın her alanda kendisini savunabilecek mekanizmaları yaratmasıdır. Öz Savunma klasik milisliği aşmalıdır. Öz Savunma, HPG’nin ihtiyaçlarına göre örgütlendirilmesi doğru değildir. Halkın Öz Savunma’sı yerinde yerel savunmadır. Öz Savunma’da istihbari bilgi merkezi oluşmalı, devlet ve içindeki çeteler, ajanlar gün gün takip edilmeli ve örgüt bilgilendirilmelidir.:

Birinci ayak bilgi merkezi. İkinci ayak bu bilgilerle adalet komisyonları oluşturma, içte ve dışta temizlik yapma. Üçüncü ayak örgütlenme ayağıdır. Komünden meclise kadar kadrolaşma gerekir. Bu örgütlenme özerk olup diğer çalışmalara zarar vermeyecektir. Bu kadrolar bütün örgütlerle ilişki içinde olacak ancak silahlı örgütlüğünü onların dışında tutacak. Bütün çalışmaları kendi etrafında harekete geçirebilmelidir.Dördüncü ayak eylem ve taktik hattının perspektife sahip olması gerekiyor. Yani serhildan koruma birliklerinin, asayişin halkı koruması gerekecek. Bu ayak gerillayla bağlantılı olacak.

Meşru Savunma halkın tüm değerlerinin korunması ve buna yönelik saldırılara karşı örgütlenme ve eylemselliktir. İki biçimde bu savunma gerçekleşir. 1- Gerilla 2- Halkın öz savuma mekanizmaları ve örgütlülüğüdür. Bunlar bazen iç içe de olabilir ve birbirlerini tamamlar. Öz Savunma barış sürecinde de varlığını korur. Meşru Savunma salt gerillayla sağlanamaz. Öz Savunma barışçıl demokratik yöntemleri de benimser ancak engel olanları da hedef alır. Silah da dahil her türlü yöntem kullanılır. Savaş hukukuna ve evrensel yasalara saygılıdır. Meşru Savunma ve Öz Savunma hakkı; varlığını koruma ve özgürlüğünü sağlama hakkı ve kutsal eylemidir. Öz Savunma’da 7’den 70’e herkes katılım yapar. Örgütsellik düşmanı çözüme zorlar. Önderlik, “Öz Savunma halkın kendi güvenliğini sağlamasıdır. Demokratik toplumun her alanda örgütlenmesini, kendi güvenlik sistemine kavuşmasıdır. Öz Savunma ekmek, su, hava kadar önemlidir. Şehir merkezindeki halkı kim koruyacak? Öz Savunma silahlı güç değil, örgütlülük anlamındadır.

Mahalle birlikleri oluşturulur. Bunlar kent konseyinde temsil edilir. Halkta kendi çözüm ve analizini kent meclislerinde karara bağlayacaktır. Demokratik mücadele yöntemlerinin yetmediği veya engellendiği koşullarda Öz Savunma devreye girer. Öz Savunma, meşru savunma konumuna geçişin ifadesidir. Meşru Savunmanın bir biçimidir. Bu biçim toplumun kendi bünyesinde oluşur. Öz Savunma olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Öz Savunma, kendi kaderini tayin hakkına (KKTH) göre meşrudur, haktır. Öz Savunma’nın taktiksel anlamda bir ayağı gerilla mücadelesiyken diğer ayakta demokratik kitle eylemselliği ve örgütlü eylem timleridir. Her canlı kendini savunma hakkına sahiptir. Bu biyolojik ve toplumsal biçimde olur. Canlılarda savunma, varlıklarını korumaya yöneliktir bu. Ancak insanlardaki hakimiyet ve sömürgecilik gelişince sosyal savaşlar ortaya çıkmıştır. Bu da emeği savunmayı, sosyal savaşları getirmiştir. Öz Savunma kırıldığında asimilasyonla tasfiye sürecine girilir.

PKK Kürtlerin Öz Savunma hareketidir. İmha ve asimilasyona karşı Öz Savunma sistemini kalıcı kılmıştır. PKK’nin stratejisi önceden Uzun Süreli Halk Savaşı’ydı. Şimdi ise Meşru Savunma stratejisidir. Öz Savunma ile halk iradeleştirilecek ve güçlü hale gelecektir. Öz Savunma gerillaya hizmet etmelidir. Toplumu bilinçlendirmeli, savaşmayı, siyaseti öğretmelidir. Gerilla ordulaşır, halk da serhildanlarla mücadeleye güç verir.”

 

Related Articles

Close