AçıklamalarGenel

YURTSEVER HALKIMIZA VE KURDİSTAN GENÇLİĞİNE;

Kurdistan gençliği sömürgeci akbabalara yem olacağına, heybetli dağlarımızda özgürlük şahini olmalıdır!

Fedailik, PKK’nin yaşayan özüdür. Bu öz Zilanlarla, Semalarla, Sara ve Rukenlerle, Rojhat ve Erdallar ile yaratılmıştır. Haziran ayı Ş.Zilan şahsında PKK fedailiğinin sembolleştiği bir ay olmaktadır. Zilan gerçekliği anlamlı yaşamın en güzel ve coşkulu ifadesidir. Zilan gerçekliği kendini aldatmaya, yalana, pasifizme, mücadelesizliğe en büyük tepki; özgürlüğe, zafere, Apoculaşmaya bir çağrıdır. Zilan kişiliği, sistemin bireycileştiren, insanı insanın kurdu haline getiren, her türlü köleciliğe ve gericiliğe karşı atom bombası gücünde bir duruştur. Zilan’da somutlaşan gerçeklik sadece bir eylem olmamaktadır. Zilan’da somutlaşan özgür yaşam hakikati ve aşkıdır. Tüm insanlığın yarattığı değerleri sahiplenme, partimizin fedai özünü koruma ve yaşatma felsefesidir. Zilan, yaşamın fedaisidir, Özgürlük manifestomuzdur. Bu temelde Apocu fedai çizginin ölümsüz komutanı Zilan yoldaş şahsında tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve özlemle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Apocu gençlik hareketi olarak Zilan yoldaşın yaşamda ve savaşta çizgi yaratan duruşuyla yaşayıp savaşacağımızın ve zaferi kazanacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz.

Önder Apo, baştan aşağı toplumsallığın ifadesidir

İnsanlığın kurtuluş umudu olan bu fedai gerçeklik Önder Apo’nun duruşu, yaşamı ve mücadeleciliği ile yaratılmıştır. Önder Apo, özgür yaşamın en büyük fedaisidir. Bütün yaşamını Kürt halkı ve insanlığa adayarak 24 saat bunun korkunç savaşını vermiştir. O ana kadar Kürdistan’da hiç kimsenin cesaret edemediği, ülkesinin adını bile söyleyemediği Kürdistan halkının özgürlük davasına baş koydu. Özgür yaşamı ilmek ilmek büyük bir heyecan, aşk ve mücadele azmi ile ördü. Önder Apo, kendi kişiliğinde ben olgusunu yerle bir edendir. Kapitalist modernitenin ideolojisi olan bireyciliğin en büyük ruh düşmanıdır. Önder Apo, baştan aşağı toplumsallığın ifadesidir. Partimizi var eden, her türlü imha ve tasfiye konseptine karşı dimdik ayakta tutan mücadele tarzının ve çizgisinin yaratıcısı ve oluşturucusudur. Zilan yoldaşın eylemi, emekle karılan mucizevi gelişmelere yol açan bu çizgiye bağlılığın eylemi olmaktadır. Yine günümüzde Zap, Avaşin ve Metina’da faşist türk çetelerine kök söktüren kahraman Kürdistan gerillasının duruşu Önderliğe bağlılığın ve Önderlik gerçekliğinde dile gelen fedailiğin ifadesidir.

Önder APO Düşmanın kürt halkı ve gençliği üzerindeki oyunlarını, kirli planlarını bozmuştur

Önder Apo’nun İmralı işkence sisteminde tutulmasının en önemli nedeni toplumsallığın fedaisi olmasından kaynaklanmaktadır. Emperyalizm ve onun işbirlikçi, ajan uşakları Önderliğimizin ideolojik gerçekliğini, yaratmak istediği toplumsal sistemi, maneviyatla örmek istediği özgür yaşamı kendileri için en büyük tehlike olarak görüyorlar. Yalanın kol gezdiği, ihanetin ve işbirlikçiliğin cirit attığı, köleliğin gönüllü olarak ve bir kadermişçesine benimsendiği sahte yaşam arayışlarını Önder Apo 7 yaşından itibaren sorgulamış ve kabul etmemiştir. Sürekli olarak özgür ve doğru yaşam arayışı ve savaşımında olmuştur. Önderlik, kapitalist modernitenin bir kader olarak kendini mutlaklaştırmak istediği, sömürü ve kölelik çarkına çomak sokmuştur. Düşmanın kürt halkı ve gençliği üzerindeki oyunlarını, kirli planlarını bozmuştur.

Faşist düşmana anladığı dilden cevap vermeyi Apocu gençliğin aklından çıkarmaması gerekir

Düşmanın Önder Apo’ya olan öfkesi ve pervasızca saldırması da bundandır. İmralı tabutluğunda Önderliğimizin nefes alması bile engellenmektedir. Nefessiz bırakılmaya çalışılan Önderlik şahsında, Kürt halkı ve gençliği olmaktadır. Faşist, soykırımcı türk sömürgeciliği kendi varlığını, kürt halkının yok oluşu üzerine kurgulamıştır. Halkımız ve mücadelemiz adına en ufak bir kazanımı kendisi için en büyük tehdit ve tehlike olarak gören bir faşist zihniyete sahiptir. Böylesi bir zihniyetten beklenti içinde olmak celladından yaşam beklemek ile aynı anlama gelir. Bu da kendini kandırmak ve aldatmak olacaktır. Önder Apo, mücadeleci kişiliğini tanımlarken ben aldatmam ve aldatılmam dedi. Bu hakikat temel mücadele felsefemiz olmalıdır. Faşist düşmana anladığı dilden cevap vermeyi Apocu gençliğin aklından çıkarmaması gerekir. Bunu şu an İmralı işkence ve tecrit çarmıhında Önder Apo yapmaktadır. Bunu şu an Zap, Avaşin, Metina’da kahraman Özgürlük gerillası yapmaktadır. Özgürlük gerillası devrimci operasyonlarla düşmanın kimyasını bozmuş ve Kurdistan dağlarını faşist çetelere mezar yapmaktadır. Teknik üstünlüğü ile övünen faşist rejimin İHA ve SİHA’ları Kurdistan semalarında bir bir avlanmakta, faşist rejimin yaşadığı çöküşü dünya aleme göstermektedir. Kurdistan fedai gerillası karşısında faşist düşman adeta bir hezimet yaşamaktadır.

Gençlik, Önder Apo’nun fedaisidir ifadesi sadece bir slogan değildir

Varlık ve yokluk savaşının verildiği böylesi tarihi bir süreçte Kurdistan gençliğine çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Kurdistan gençliği mücadele tarihimizde her zaman hamlelerin ve atılımların öncü ve mücadele gücü olmuştur. Gençlik, Önder Apo’nun fedaisidir ifadesi sadece bir slogan değildir. Bu kan ve emekle yaratılan bir hakikat ve mirastır. Önderliği en iyi anlaması ve pratikleştirmesi gereken kadınlarla beraber Kürdistan gençliği olmalıdır. Önder Apo’nun en fazla emek verdiği, ilgilendiği ve irade sahibi kıldığı toplumsal kesimlerin başında gençlik gelmiştir. Önderliğin fedaisi olmak, Önderliğin yaratmış olduğu değerlere sahip çıkmaktan, korumaktan ve geliştirmekten geçmektedir.

Kurdistan gençliğinin kendine model ve örnek alacağı kişi özgürlük gerillasıdır

Önder Apo, Kürdistan gençliği için muazzam mücadele imkanları ve olanakları yaratmıştır. Kurdistan gençliğinin intikam duygularını, düşman karşısında mücadeleye dökeceği alanlar günümüzde her zamankinden daha fazla vardır. Bunun Özgürlük mücadelemiz açısından en önemli yeri Kurdistan’ın özgür dağları olmaktadır. Kurdistan fedai gerillası halkımızın intikam gücüdür. Özgür yaşam umududur. Özgürlük gerillası sadece eylemci bir güç değil, Önder Apo’nun ideolojisinin ve yaşam felsefesinin pratikleştiği, özgür yaşamın çekirdeğidir. Partimiz bir gençlik partisidir. Kurdistan gençliğinin kendine model ve örnek alacağı kişi özgürlük gerillası, mücadele kıblegahı da özgürlük dağları olmalıdır.

Düşman kapılarında karın tokluğuna çalışmak; açlık ile terbiye edilip, her türlü kirli işe muhtaç edilmek Kurdistan gençliğinin kaderi değildir.

Düşman Kurdistan gençliğini bu hakikaten uzaklaştırmak, mücadelesiz kılmak için her yöntemi denemektedir. Korkunç bir bireycilik hastalığına mahkum etmektedir. Sadece ve sadece kendini düşünen, toplumsallığından kaçan, her türlü yabancılaşmayı yaşayan bir duruma düşürmek istemektedir. Bunun için tüm özel ve psikolojik savaş yöntemlerini devreye koymaktadır. Yabancılaşma kendi özüne ihanet etmektir. Önderlik kendine ihanet etmemiş tek bir Kürdün bırakılmadığını ifade etmişti. Yani kendi özüne yabancılaşmış gerçekliği ifade etti. Bugün gerçeklikten arınmanın ve özünü bulmanın yeri Kurdistan özgürlük mücadelesi ve dağlarıdır. Düşman kapılarında karın tokluğuna çalışmak; açlık ile terbiye edilip, her türlü kirli işe muhtaç edilmek Kurdistan gençliğinin kaderi değildir. Yine yalancı umutlarla Avrupa kapılarında sığınmacı olarak yaşamak da onun kaderi değildir. Apocu gençlik artık kendi kaderini kendisi yazmaktadır.

Zilan yoldaş özgürlük çizgisine ve bu çizginin önderi olan Önder Apo’ya fedaice bağlıydı

Vahşi ve barbar Tc devletinin halkımıza karşı günlük uyguladığı zulmü görmeyen var mıdır? İnsanımıza hakaret etmediği, aşağılamadığı tek bir an görülmüş müdür? Doğamızı, topraklarımızı ve dağlarımızı içindeki insanlar ve diğer tüm canlılarla beraber cayır cayır yaktığında bundan nasıl büyük bir keyif aldığını insan olan hiçbir insan inkar edebilir mi? Özgür yaşamak isteyen Kürdün ölüsüne bile en çirkefçe saygısızlıkları yaptığını duymayan kalmış mıdır? Kurdistan gençliği üç maymunları oynamaktan vazgeçmeli, yüreğini ve beynini bu daha fazla görmezden gelemeyeceği yakıcı gerçeklere açmalıdır. Tc vahşeti ve barbarlığının halkımıza reva gördükleriyle en başta kendisini sorgulayarak bir yüzleşmeyi yaşamalıdır. Yaşam daha fazla bu soykırım ve faşizm bataklığında sürdürülemez. Her bir Kürt genci bir karar alma vaktinin gelip de geçtiğini görmeli ve duymalıdır. İşte Zilan yoldaş her zamankinden daha fazla bu koyu karanlık faşizm ortamında anlaşılmalıdır. Zilan yoldaş özgürlük çizgisine ve bu çizginin önderi olan Önder Apo’ya fedaice bağlıydı. Vahşi düşman sürüleri Önderliğimize saldırmaya cüret ettiklerinde tüm dünyanın başına yıkılacak gibi olduğunu hissetti ve öngördü. Korkunç bir duygu patlamasına kapıldı. Dünyamızı başımıza yıkmak isteyen barbar faşist sürülerinin tam ortasında bir volkan gibi patladı ve onların dünyalarını başlarına yıktı. İntikam alınması ve düşmandan hesap sorulması gerekiyordu. Bu destansı eylemiyle aldı büyük intikamımızı.

Gün; Kurdistan gençliğinin tarihi sorumluluklarına ve görevlerine sahip çıkma günüdür.

Şimdi de Kurdistan’da yer ile gök Apocu gençlik için intikam gerekçeleri ile doludur. İmralı’dan tüm Kürdistan dağlarına ve köylerine kadar her bir düşman saldırısı Zilanlaşarak intikam alma gerekçesidir. Önderlik gerçekliğimiz ve partimiz bir hesap sorma gücü olarak doğmuştur. Büyük bir intikam hareketi olarak adını kızıl harfler ile tarih sayfasına yazmıştır. Kurdistanda sömürgecinin, işbirlikçinin, ajanın, her türlü gericiliğin korkulu rüyası olurken; ezilenlerin, mazlumların, özgür yaşam arayışçılarının da en büyük umudu olmuştur. Bu hakikati yaratan Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü sağlama, Apocu gençliğin en temel ve asli görevi olmaktadır. Gün; Önder Apo hakikati ile buluşma günüdür. Gün; Kürdistan Özgürlük gerillasını büyütme günüdür. Gün; faşist, soykırımcı zihniyetten hesap sorma günüdür. Gün; Önderliğimizin fiziki özgürlüğünü zafer ile taçlandırma günüdür. Gün; Kurdistan gençliğinin tarihi sorumluluklarına ve görevlerine sahip çıkma günüdür.

Kürdistan yurtsever gençliğinin çizgisi Zilanların yaşam ve savaş çizgisidir

Bu temelde Apocu gençlik hareketi olarak Zilan yoldaşın tarihi eyleminin yıldönümünde ve düşmanın vahşi saldırılarının kol gezdiği bir dönemde Kürdistan gençliğine çağrımız şudur: Kürdistan yurtsever gençliğinin çizgisi Zilanların yaşam ve savaş çizgisidir. Özgür yaşam için savaşma dışında başka bir tercih yoktur. O zaman faşistleri kustukları zulümde boğmak için rextleri kuşanmanın, kleşleri omuzlamanın zamanıdır. Kurdistan gençliği sömürgeci akbabalara yem olacağına, heybetli dağlarımızda özgürlük şahini olmalı, barbar düşmanı Zilanca vurmalı ve zafere yürümelidir.

DEVRİMCİ SELAM VE SAYGILAR
01 Temmuz 2024
PKK GENÇLİK KOMİTESİ

Related Articles

Close