Serrûpel Giştî (Turkish) Gençliğin Öz Savunma Örgütlülüğü

(Turkish) Gençliğin Öz Savunma Örgütlülüğü

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan