Serrûpel Kovar Yurtsever Gençlik – Mijdar 2021 – Hejmar: 7

Yurtsever Gençlik – Mijdar 2021 – Hejmar: 7

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan