Serrûpel Giştî (Turkish) Sason’dan, Akdeniz’e sonra da Tarihe akan kızıl bir meşale; Şehid Serhildan Zeynep Garzan…

(Turkish) Sason’dan, Akdeniz’e sonra da Tarihe akan kızıl bir meşale; Şehid Serhildan Zeynep Garzan…

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan