Serrûpel Kovar Yurtsever Gençlik – Adar 2022 – Hejmar: 11

Yurtsever Gençlik – Adar 2022 – Hejmar: 11

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan