Serrûpel Giştî (Turkish) Bizim Öykümüz Diriliş Öyküsüdür

(Turkish) Bizim Öykümüz Diriliş Öyküsüdür

jî aliyê Komalên Ciwan