Serrûpel Kovar Yurtsever Gençlik – Tîrmeh 2021 – Hejmar: 3

Yurtsever Gençlik – Tîrmeh 2021 – Hejmar: 3

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan