Serrûpel Kovar Yurtsever Gençlik – Tebax 2021 – Hejmar: 4

Yurtsever Gençlik – Tebax 2021 – Hejmar: 4

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan