Serrûpel Kovar Xwebûn – Kovara Jinên Ciwan – Mijdar – Hejmar:18

Xwebûn – Kovara Jinên Ciwan – Mijdar – Hejmar:18

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan