Serrûpel Giştî (Turkish) HAKİKATİN ÖZGÜRLÜK AÇINIMI

(Turkish) HAKİKATİN ÖZGÜRLÜK AÇINIMI

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan