Serrûpel Kovar Yurtsever Gençlik – Kanûn 2021 – Hejmar: 8

Yurtsever Gençlik – Kanûn 2021 – Hejmar: 8

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan