Serrûpel Kovar Yurtsever Gençlik – Sibat 2022 – Hejmar: 10

Yurtsever Gençlik – Sibat 2022 – Hejmar: 10

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan