Serrûpel Giştî (Turkish) HUNBABA KOMPLOYA UĞRAMASAYDI BÜYÜK ULUSLARARASI KOMPLOSU DA OLMAYACAKTI

(Turkish) HUNBABA KOMPLOYA UĞRAMASAYDI BÜYÜK ULUSLARARASI KOMPLOSU DA OLMAYACAKTI

jî aliyê Komalên Ciwan