GenelRöportaj

Bu büyük savaş ve sıcak savaş sürecinde çizgi ve mevzi nettir

Şuan Efrîn’de direnen gençler gücünü, moralini, ideolojisini Önderliğin ve şehitlerin çizgisinden, fikrinden ve düşüncesinden almaktadır.

Başta Apocu hareket olarak,şuan çetebaşı Erdoğan’ın işgalciliğine karşı direnen, mücadele yürüten tüm Efrîn halkını selamlıyoruz. Yine çeperlerde savaşan tüm yoldaşlarımızın  mücadelesini kutluyor ve selamlıyoruz. Türk devletinin işgaline karşı ülke savunuluyor. Efrîn şahsında tüm Kurdistan topraklarının, Kurdistan’ın tüm değerlerinin, Kürt halkının tüm değerlerinin; bununla beraber Ortadoğu’da kanla ve büyük bedellerle elde edilmiş, kazanılmış tüm değerlerin savunusu yapılmaktadır. Savaş çeperlerinde yürütülen direnişin büyüklüğü göstermektedir ki zafer Efrîn’indir; Efrîn zaferi şahsında da tüm Kurdistan’ın zaferinin kesinleşmesidir.

Efrîn’de  var olan direniş, orada yaşayan ve direnen halkın da söylediği gibi Çağın Direnişidir

 

İşgalci Türk devleti, bütün gücüyle, tüm tekniği ve ordusuyla Efrîn’e saldırmaktadır; fakat büyük bir iradeyle ve moral gücüyle mevzilerde direnen yoldaşlarımız, Türk devletine çok büyük darbeler vurmuştur. Bu direnişte değerlendirilmesi gereken, anlam verilmesi gereken; direnişin önemini ve yürütülen mücadelenin ağırlığını ortaya koyacak elbette birçok şey var. Fakat özetle yürütülen bu direnişte daha net görmemiz gereken, anlamamız gereken hususlar var. Çünkü tarihi bir süreçtir. Efrîn’de  var olan direniş, orada yaşayan ve direnen halkın da söylediği gibi Çağın Direnişidir. Efrîn’deki direniş tüm işgalci çizgiye karşı yürütülen şerefli bir direniştir; Onur ve şeref savaşıdır. Özgürleşmeyle bağı olan bir savaştır. Bu nedenle de Erdoğan’ın kaybetmesi demek, çetebaşı Erdoğan ve tüm işgalci çetelerin kaybetmesi demektir; Kurdistan in işgal edilmesi de tüm Ortadoğu’nun işgal edilmesi, katliama uğraması demektir. Çünkü işgalci Türk devleti, sadece Kürt ve Kurdistan halkına karşı bir işgali ifade etmiyor; aynı zamanda tüm Ortadoğu’da halkların kardeşçe, özgür bir şekilde bir arada yaşamasına engel olmayı da ifade ediyor. İşte yürütülen direnişin anlamı budur.

Zaferi kesinleştirecek olan direnişin devam ettiği mevzilerin ve çeperlerin yanında Efrîn’in dışında verilecek mücadeledir

Efrîn’de direniş devam etmektedir. Fakat önemli olan Efrîn’in çevresinde ve Efrîn’in dışında kalan yerlerdeki direniştir. Zaferi kesinleştirecek olan direnişin devam ettiği mevzilerin ve çeperlerin yanında Efrîn’in dışında verilecek mücadeledir. Dört parça Kürdistan’da, Ortadoğu’da ve genel anlamda dünyada bu işgale karşı mücadelenin verilmesi büyük etkiler yaratacaktır. Saldırının başladığı zamandan bugüne dek özellikle Avrupa’daki Kürtler, yine Avrupa’daki devrimci-demokrat çevreler ve yine dünyanın dört bir yanında bulunan Kürtler bu işgale karşı büyük tepki gösterdiler. İnsanlar sokaklara indiler, protestolar gerçekleştirdiler ve hala da gerçekleştirmektedirler; bu mücadele, bu direniş devam etmektedir. Bu direnişlerle, bu eylemlerle işgalciliğe karşı yürütülen mücadele; yine mevzi ve çeperlerde yürütülen eylem ve direnişler Türk devlet işgalciliğinin, çetebaşı Erdoğan’ın gerçek yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Bir kez daha aslında Erdoğan’ın her zamankinden daha fazla faşizmi örgütlediği, işgalci yüzü ve bu işgalci yüzünün sadece Kürtlere karşı olmadığı; tüm Ortadoğu halkına karşı yürüttüğü ortaya çıkmıştır. Bu büyük bir fırsattır; hem Kürt halkı için hem de tüm Ortadoğu için büyük bir fırsattır.  Erdoğan’ın gücünün kırılması beraberinde Ortadoğu’ya çözümü getirecektir. Erdoğan’ın gücünün kırılması tüm Kürdistan’a on yıllardır, yüz yıllardır aradığı ve uğrunda mücadele yürüttüğü özgürlüğün kapısını açacaktır.

İki çizgi arasında savaş var

Şuan Efrîn’de var olan savaş, işgalci bir saldırıdır; yüzyıllardır Kürt halkına dayatılan onursuz yaşam ve Kürdistan’ı işgal etmenin, bu gayretin savaşıdır. Ama diğer taraftan buna karşı onurlu ve şerefli bir yaşamın direnişi bulunmaktadır. Özgürleşmeyle bağı vardır. Şimdi bu iki çizgi arasında savaş var. İşte bu süreçte, bu savaşta hiç kimse, hiç bir çevre “ ne bu taraftanım ne o taraftanım” diyemez; herkes bu süreçte çizgisini, hattını belirlemek zorundadır.

Bu büyük savaş sürecinde ve bu sıcak savaş sürecinde çizgi ve mevzi nettir. Bu süreçte arada kalma hiç kimse için kabul edilemez ve hiç kimse kendisini bu şekilde ne Kurdistan ne de dünyada var edemez, yaşatamaz. Bu hem devletler için, hem kişiler için hem de toplumlar ve toplum içerisinde yer alan farklı düşünce sahipleri için açıktır. Ya çetebaşı Erdoğan’a destek olur omuz verirsin ya da onurlu ve şerefli bir yaşama yani Efrîn devrimine destek verirsin, omuz verirsin. Çizgi bu kadar nettir.

Bu süreçte aslında çizgi bu kadar net olduğu için tüm dünyada Türk devletine karşı büyük bir tepki gelişmiştir. Bu nedenle rahatlıkla denilebilir ki Kürt Özgürlük Hareketi dünya düzeyinde başarılıdır. Kurdistan Özgürlük Hareketi, denilebilir ki çetebaşı Erdoğan ve işgalci Türk devletinin ideolojisine büyük bir darbe vurmuştur.

Özgürlük Hareketi, hem ideolojik hem askeri hem de toplumsal anlamda bu vesileyle büyük başarılar elde etmiştir. Bu zaferi kesinleştirmemiz lazım. Erdoğan’ın kırılmasını kesinleştireceğimiz imkanlar oluşmuştur.

Şuan Efrîn’de direnen gençler gücünü, moralini, ideolojisini Önderliğin ve şehitlerin çizgisinden, fikrinden ve düşüncesinden almaktadır

Gençlik Hareketi, bu süreçte dünyanın her alanında yerini almıştır. Bir aşamaya kadar mücadeleye katıldı; şimdi ise direniyor ve yönünü her alandaki direniş saflarına veriyor. Bu aslında iyidir. O nedenle Yurtsever-demokratik gençlik hareketini, tüm gençleri selamlıyor, çalışmalarında ve savaşlarında başarılar diliyoruz. Bu süreçte bilindiği üzere Güney Kürdistan’da yurtsever gençlik dört gündür bir yürüyüş başlatmış ve yönlerini Efrîn’e vermişlerdir. Buna karşı ise Türk devleti KDP eliyle provakosyona girişti. Gençler yönünü Efrîn’e çevirerek oraya gitmek, topraklarını korumak, onurlarını korumak, Kurdistan’ın değerlerini korumak istediler; fakat darp edildiler, üzerlerine mermiler yağdırıldı, taş ve sopalarla saldırıya uğradılar. Fakat biz bunu tarihten de biliyoruz ki yurtsever gençlik hareketi, tarihinde de kendisini ispatladığı gibi ne zaman ki ulusal bir süreç oluştu, ne zaman ki Kürdün ve Kürdistan’ın varlık-yokluk durumu gelişti kendilerine hiç bir engel tanımazlar. Mücadelenin başladığı gün de, şimdi de böyledir. Bunu hiç kimsenin unutmaması gerekir. Şuan Efrîn’de direnen gençler Apocu gençlerdir. Şuan Efrîn’de direnen gençler gücünü, moralini, ideolojisini Önderliğin ve şehitlerin çizgisinden, fikrinden ve düşüncesinden almaktadır. Yine Güney Kürdistan’da Türk devletinin KDP eliyle yaptığı provokasyona karşı direnen gençler, Önderliği tanımış, ondan güç almış, moral almış ve bu nedenle de Kürdistan’da hangi çizgi şeref ve namusun, hangi çizgi ihanetin çizgisidir tanımış ve şeref, namus çizgisinde karar vermişlerdir.

Artık hiç kimse Kürt ve Kürdistan gençlerinin önünü tutamaz. Artık hiç kimse namus ve onur gününde her alanda ve her anlamda fedakarlık yapan yurtsever Apocu gençlerin önünü tutamaz.

Özetle, Efrîn için düzenlenen tüm eylemleri, Efrîn için destekleri, Efrîn için savaşa katılımları selamlıyoruz ve çağrı yapıyoruz; her çeperde, Efrîn’in her savaş mevzisinde her zamankinden fazla yerinizi alın. Yine mücadelenin en üst aşaması Gerilla alanlarında daha güçlü yerinizi alın. Yine aynı zamanda nerde olursa olsun Kuzeyde, Doğuda, Güney’de, Batıda , Avrupa’da, dünyanın her yerindeki Kürt gençleri artık mücadelelerini daha güçlü, daha büyük, daha radikal gerçekleştirsin. Bu esasla mücadeleyi ve direnişi büyütsünler. Artık nerede olursa olsun Türk devletinin taraftarları hedef alınmalıdır.

Kitlesel yürüyüş, demokratik eylemler, halkın eylemini ve direnişini büyütme ne kadar önemliyse, bir eylem bir mücadele ne kadar önemliyse; aynı zamanda faşizmin taraftarlarını ve yine çetebaşı Erdoğan’ın taraftarlarını Avrupa’da olsun, Kürdistan’da olsun, nerede olursa olsun radikal bir şekilde hedef almak, yok etmek, onlara büyük darbeler vurmak bu süreçte o kadar önemlidir. Eğer bizler bunu yaparsak gerçekten de Efrîn büyük devrim savaşıyla beraber Kurdistan devriminin kapısı açılmıştır. Şuan var olan savaş, yürütülen savaş bize bunu gösteriyor. Kürt Gençlik Hareketi, devrimci-sosyalist Apocu gençler bu gerçeği görüyor ve buna göre hareket ediyor. Mücadelemizi  her yerde, alanda büyüteceğiz ve biz kazanacağız! Biz bu inançtayız. Şuan Efrîn’de yürütülen savaş bizde bu umudu, inancı yarattı ki zafer kesinlikle bizim olacaktır. Bu esasta tekrardan tüm gençliğe çağrıda bulunuyoruz; “Serî Hilde” sloganı ile alanlara akın ve mücadeleyi büyütün.

Related Articles

Bir yanıt yazın

Close