Serrûpel Kovar Yurtsever Gençlik – Cotmeh 2021 – Hejmar: 6

Yurtsever Gençlik – Cotmeh 2021 – Hejmar: 6

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan