Serrûpel Giştî (Turkish) Kapitalizm Kültür Karşıtlığıdır

(Turkish) Kapitalizm Kültür Karşıtlığıdır

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan