Serrûpel Kovar Yurtsever Gençlik – Nîsan 2022 – Hejmar: 12

Yurtsever Gençlik – Nîsan 2022 – Hejmar: 12

jî aliyê Serhildan Zeynep Garzan